Legeværelset, hverdagen, omgivelserne etc.

Små hjerter kan også føle store ting (Grisling)