Pris 2022

En plads i dagplejen koster 8.200 kr. om måneden (inkl. kost).

Egenbetalingen er 2.724 kr. om måneden.

Tilskud

Odense kommune giver et tilskud på 5.476 kr. om måneden.

Det betyder at egenbetalingen, altså din faktiske pris om måneden er 2.724 kr.

Betalingen skal indsættes på min konto den sidste bankdag i måneden og der

betales månedsvis forud. Tilskuddet vil derefter blive sat ind på forældrenes nem-konto

ca. d. 15. i samme måned.

Der gives også søskenderabat til privat dagpleje.

Prisreguleringen sker typisk ved årsskiftet.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til d. 1. i måneden.

 

  "Hele livet opleves påny i barnet.
Nu forstår man også bedre sit eget liv." (Søren Kierkegaard)