Fordi

  • Forældrene vælger selv dagplejeren og omvendt
  • Det er trygt for barnet, at der ikke er mange børn og voksne at skulle forholde sig til
  • Mindre sygdom, da der ikke kommer gæstebørn
  • Man har mulighed for mere selvbestemmelse
  • Der er opsyn fra kommunen på lige fod med de kommunale dagplejere
Fortæl mig ... jeg glemmer.
Vis mig ... jeg husker.
Inddrag mig ... jeg forstår.